Anh hùng khăn đỏ

Ngày xưa đã có cô bé quàng khăn đổ thì thời nay sẽ có anh hùng khăn đổ đây là một chàng trai với trí dũng song toàn. Bạn có biết điều gì sẽ làm cho chàng trai ấy mạnh mẽ không? Đó chính là ý trí, hãy cùng đồng hành với cậu ấy để trừ gian diệt ác nhé các bạn.