Apache không chiến

Một trò game hấp dẫn với apache là tên của một loại máy bay có tốc độ di chuyển nhanh đến chóng mặt . Và chỉ có bạn mới có thể điều kiển nó chiến đấu mà thôi . Hãy thữ với Apache khong chien chiến đấu với quân thù nhé.