Bắn hạ lâu đài băng giá

Lâu đài băng giá là một trong những lâu đài khó có thể phớ vững nhất. Chỉ có bạn mới khả năng tiêu diệt lâu đài đó mà thôi, bạn có thể chiến thắng được hay không tất cả đều phụ thuộc vào bạn mà thôi. Hãy cố gắng tiêu diệt lâu đài băng giá trả sự ấm áp về với trái đất nhé các bạn.