Bắn hạ lâu đài băng giá

Chuẩn bị lên nóng bắn hạ lâu đài băng giá đi thôi. Tòa lâu đài chuyên reo rắc những thứ tai ác đến tất cả mọi người sống xung quanh. Bạn hãy cố gắng bắn hạ nó nhé công việc rất khó khăn đang chờ bạn trong game đấy. Click nút play để cùng chơi nào.