Bắn hạ trực thăng

Chiếc trực thăng đang chuẩn bị đổ bộ xuống đất nước của mình bạn phải cố gắng chiến đấu để bắn hạ những chiếc trục thăn đang có ý định chiến đấu dành đất nước của mình đấy. Mình biết là mọi người có thể bắn hạ được những chiếc trực thăng này mà đúng không nào? Nhanh chân vào game tiêu diệt kẻ địch đi nào.