Bắn hoa quả

Tưa jgame gần giống với trò game từng một thời nổi tiếng trên điện thoại đó là trò chém hoa quả. Nhưng giờ lại xuất hiện với phiên bản bắn hoa quả cũng hấp dẫn không kém.Bạn phải làm sao xếp những qua quả cùng loại ở gần nhau và nhận điểm qua từng lần xếp.

Từ khóa tìm kiếm:ban hoa qua