Bắn súng giữ thành

Mọi người chắc đã chơi qua rất nhiều trò game bắn súng rồi nhỉ? Nhưng không phải ai cũng đã chơi qua trò bắn súng giữ thành này. Nhiệm vụ của bạn là làm sao phải bảo vệ được thành của bạn không cho kẻ địch đến xam lược.