Bắn súng sơn văn phòng

Trò game vụi nhộn với khung cảnh của một văn phòng tráng lệ. Nhưng bạn và các đồng nghiệp đã lấy văn phòng là một chiến trường với rất nhiều súng ống ngỗn ngang. Hãy thử chơi trò game này đi nào.

Từ khóa tìm kiếm:tai game băn sung sơn