Bắn tỉa trong mây mù

Trò game bắn tỉa hấp dẫn, chỉ một mình bạn với khẩu súng tỉa phải hoàn thành nhiệm vụ của đất nước đặt ra. Chiến đấu dũng cảm để cứu mọi người khỏi những tên xâm lược.