Bắn xe tăng 2014

Chiếc xe tăng lại tiếp tục công việc dẹp bạo loạn và đưa hòa bình đến với tất cả những người dân trong thành phố. Bạn hãy tiếp tục hỗ trợ công việc cùng với chiếc xe tăng hòa bình này nhé.