Bắn xe tăng đồ chơi

Chiếc xe tăng đồ chơi chuẩn bị giải cứu những đồ chơi khác bị một tên trộm đánh cắp. Hãy lái chiếc xe tăng này để đi cứu bạn bè đồ chơi của mình đi mọi người.

Từ khóa tìm kiếm:game ban sung xe tang