Bão chiến tranh

Một trận không đối không cực gây cấn. Bạn phải cố gắng nhanh tay và lệ mắt để tiêu diệt được đối thủ cũng như là cố gắng tránh né những làn đạn nguy hiểm của những đối thủ đang có âm mưu giết bạn.