Bảo vệ xe lửa

Bạn được phân công bảo vệ tên lửa trên một đoàn tàu hỏa di chuyển với tốc độ cao. Chiếc tên lửa này có tầm quan trọng rất lớn trong chiến dịch sắp tới. Bạn hãy cố gắng bảo vệ nó nhé.