Cái chết cuối cùng

Cuốc chiến không căn sức giữa 2 thế lực thiện và ác. Bạn phải cố gắng lấy lại sự hòa bình cho thế giới và bình yên cho dân làng các bạn nhé.