Cảnh sát chống zombie

Trong phòng cảnh sát chỉ còn một mình bạn sống sót vì cả phòng đều bị zombie tiêu diệt rồi. Hãy cố gắng chiến đấu và cố giữ mạng sống cho đến màn cuối cùng nhé các bạn.

Từ khóa tìm kiếm:canh sat ban zombie,canh sat chong zombie