Cảnh sát nổi giận

Một khi cảnh sát nổi giận thì các bạn cũng đủ biết về sức mạnh của nó rồi đúng không? Bạn được hóa vai làm một cảnh sát nhưng vì swúc ép công việc quá nặng nề nên bạn không thể nào làm chủ được bản thân. Hãy vào game và cùng xã stress nhé!