Cảnh sát vũ trụ

Trong thế giới vũ trụ bao la việc bảo vệ những dãi ngân hàng là điều khó khăn nhất của những cảnh sát vũ trụ, vậy bạn có thể giúp những chú cảnh sát đỡ phải vất vã hơn khi đi tuần không? Hóa thân làm một cảnh sát vũ trụ trong vòng mấy tiếng để biết được sự cực khổ như thế nào nhé.