Chiến Binh Đậu

Hạt đậu dể thương bỗng nhiên hoá thành một chiến binh đậu dũng cảm dám đứng lên để bảo vệ cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người. Bạn hãy điều kiến chiến binh đậu dể thương và đáng yêu này nhé mình tin chắc chứ ấy sẽ rất nghe lời bạn cho mà xem. Cùng vào game thưởng thức với tất cả mọi người đi nhé.