Chiến máy bay sa mạc

Hoàn thành một nhiệm vụ của chiến máy bay sa mạc vô cùng khó khăn vì người chơi bắt buộc phải né tránh những tên lửa đất đối không cực nguy hiểm của địch. Chưa hết bạn cần phải vừa di chuyển thật nhanh đến căn cú của mình vừa phải tấn công những chiếc máy bay khác.