Chiến sĩ không gian

Để trở thành một chiến sĩ không gian vượt qua bao nhiêu thử thách cam go . Giành lại sự bình yên cho đất nước của mình bạn có dám hay không ? Hãy lên máy bay và cùng với mình chiến đấu vì đất nước thân yêu bạn nhé.