Chuyên gia cứu con tin

Bạn có thể thắng trong trò game chuyên gia cứu con tin hay không? tất cả đều nhờ vào tài năng của bạn phải làm sao để bạn có thể chiến thắng được những đội quân hùng mạnh nhất thành phố. Điều này chỉ có bạn mới có thể làm được mà thôi hãy cố gắng chiến đấu với tất cả mọi người đi nhé.