Commando phòng thủ

Mình tin chắc rằng các bạn đã từng chơi qua game commando tấn công, thì hôm nay sẽ cực kỳ bất ngờ với trò game khi tình cảnh đảo ngược. Commanda phòng thủ yêu cầu các bạn phải cố gắng chiến đấu để bảo vệ chiến hào cũng rất khó khăn đây nhé.