Con đường tử vong

Bạn phải cố gắng để trốn thoát những tên côn đồ đang muốn lấy đi sinh mạng của bạn . Đừng nghĩ là chuyện đơn giản nhé. Vì chúng rất khôn ngoan và tải giỏi . Để trốn thoát được những tên man rợ này bạn cần có một tinh thần thép và sự dũng cảm hơn người . Thử chơi thêm trò game tieu diet bo may xem bạn có thể thắng nổi những con bọ máy không nào .