Cross Fire AK Rồng

Cross Fire AK Rồng là một trong những loại vũ khí có độ sát thương mạnh nhất hiện nay với thể loại súng trường đấy nhé. Bạn sẽ được cấp cho một khẩu súng với độ sát thương lớn nhưng nhiệm vụ của bạn bắt buộc phải tiêu diệt một tiểu đoàn của quân địch. Chuẩn bị vào trong trận đấu đi nào.