Cuộc chiến chống khủng bố

Cuộc chiến khủng bố luôn làm đau đầu những người quản lý biên giới. Bạn là một trong những tên lính chuyên gia chiến đấu để bảo vệ biên giới hãy cố gắn dữ biên cương nhé các bạn.