Cuộc chiến công nghệ

Sự bùng nổ của công nghệ sẽ làm những cuộc chiến có tính xác thương cao hơn rất nhiều. Bạn hãy cố gắng sáng chế và điều khiển cổ máy chiến đấu của mình để dẹp loạn trong thời kỳ này nhé. Chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó mà thôi. Cố lên nhé!