Đặc Công Tiêu Diệt Cương Thi

Các bạn chắc đã quá quen thuộc với cương thi rồi nhỉ ? Nhưng con ma có phép lực vô biên . Hôm nay bạn cần phải cầm súng để bảo vệ trái đất khỏi những yêu ma phá hoại.