Đặc nhiệm Quân Đội

Tổ chức điều động bạn phải chiến đấu với những tên nguy hiểm nhất thế giới. Hãy tiêu diệt hết những tên lâu la nguy hiểm này nhé, cùng chiến đấu vì hòa bình thế giới nhé các bạn.