Đại bác bắn máy bay

Đại bác bắn máy bay là một trong những trò game bắn máy bay bạn cần phải điều khiển những khẩu đại bác đất phòng không để tấn công những chiếc máy bay đang đợi bạn để chiến đấu đấy. Nếu bạn không tiêu diệt được những chiếc máy bay đó thì bạn sẽ bị chính những tên đối thủ của bạn tiêu diệt bạn.