Đại bác phá hủy

Trò game mang đến mọi người vào một cuộc chiến của đại bác phá huỷ vì bạn cần phải rất cố gắng để có thể chiến thắng được nhé. Yêu cầu bạn phải tập trung vào những lần bắn và đương nhiên để có thể chiến thắng được bạn không những phải nhanh tay mà phải cần lẹ mắt để thực hiện những nhiệm vụ được giao.