Đại chiến xe tăng

Trò game đại chiến sao hỏa sẽ đưa các bạn đến những cuộc chiến một sống một còn. Đây không phải là nơi dành cho những người nhút nhát sợ sệt, trên chiến trường này chỉ một người thắng mà thôi. Hãy cố gắng chiến đấu chống lại những người ngoài hành tinh bạn nhé.