Đảo zombie

Trò game đảo zonbie là một game thể loại bắn súng với nhiều map khác nhau chia ra thành nhiều độ khó. Bạn có thể vào game và trải nghiệm hãy cố gắng sống xót đến hết game nhé các bạn.