Đối đầu khủng bố

Chiến đấu với những tên khủng bố tên tuổi nhất hiện nay. Với một uy lực mạnh đủ để phá nát hệ thống phòng thủ của tất cả hệ thống an ninh quốc gia. Bạn phải cố gắng chiến đấu với những tên khủng bố theo chiến lược riêng của bản thân. Cố gắng gìn giữ mạng sống của mình nhé.