Giải cứu ngôi làng

Chiến đấu với quân địch bằng cần áp dụng chiến thuật đổ bộ bất ngờ, chỉ cần lúc quân địch sơ sảy hãy cố gắng xông thẳng vào trung tâm của địch mình tin bạn sẽ chiến thắng một cách đơn giản nhất. Nhanh chân chiến đấu nào.