Hiệp sĩ giáp sắt 4

Bạn là một chàng hiệp sĩ với sứ mệnh bảo vệ sự hòa bình cho đất nước. Hãy cố gắng chống lại những tên yêu quái xấu xa bằng khẩu súng cho chính cha bạn để hãy cố gắng chiến thắng vì hòa bình cho nhân loại nhé.

Từ khóa tìm kiếm:game hiep si giap sat