Hiệp sĩ giáp sắt VS Zombie

Trước kia bạn thấy những hiệp sĩ chỉ tiêu diệt những kẻ gian thì trong trò game này những hiệp sĩ lại tiêu diệt những tên zombie kinh khủng. Luôn luôn có ý định ăn thịt toàn bộ người dân trong thành phố hãy cùng thưởng thức trò game này nhé.