Hoàng tử xuất trận

Hoàng tử đã quyết định xuất trận để bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình, bạn có thể chiến đấu cùng hoàng tử nhưng với nhiệm vụ là bảo vệ cho hoàng tử. Bạn phải điều khiển chiếc xe tăng để vừa bảo vệ hoàng tử vừa tấn công vào quân thù, hay hoàn thành chuỗi nhiệm vụ thật nhanh nhé mọi người.