Ironman bảo vệ tòa nhà

Bạn phải chống lại với phi đội trên không trung cực kỳ ghê rợn. Với những kỹ năng có sẵn trong cơ thể bạn cầm phải cứu cả toàn nhà quan trọng nhất trong thành phố này.

Từ khóa tìm kiếm:game ban may bay 2014,gameironman