Jack Lantern

Trước kia Jack Lantern là một trong những anh hùng nhưng vì tuổi tác quá cao nên không thể tiếp tục công việc được. Bạn hãy cố gắng vào trong game để hoàn thành hộ Jack Lantern những nhiệm vụ được giao nhé. Mình tin bạn có thể chiến thắng được, cố gắng lên nhé các bạn.