Kẻ hủy diệt Alien

Những tên người ngoài hành tinh đang có ý định xâm lược trái đất. Bọn chúng muốn lấy trái đất thành một thuộc địa của mình. Hãy cố gắng chiến đấu để bạn có thể chiến thắng được những tên người ngoài hành tinh này nhé.