Máy bay làm nhiệm vụ

Trò game máy bay làm nhiệm vụ yêu cầu bạn phải thực hiện hết những nhiệm vụ trong map và cố gắng triển khai tấn công đối phương. Công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng cực nguy hiểm và chỉ có bạn mới đủ khả năng chiến thắng mà thôi.