Máy bay siêu thanh

Tiêu diệt những chiếc máy bay đang có ý định thả boom vào thành phố bạn đang sống. Nhiệm vụ hết sức nặng nề cho một phi công trẻ nhưng mình tìn chắc bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn.