Metal Slug 2014

Thưởng thức trò game bắn súng metal slug 2014, trò game yêu cầu bạn cần rất nhiều kỹ năng để có thể chiến thắng. Vì thế bạn phải cực khôn khéo để điều khiển súng hợp lý nhất.