Ném bom wario

Những công việc khó khăn của wario phảil àm trong ngày đó chính là ném bôm. Bạn có thể thay vị trí đó cho wario hay không? Vì cậu ấy đang bị thương và đang phải cấp cứu ở bệnh viện. Bạn phải cực kỳ vất vả để thay chân cho cậu ấy đấy.