Người máy đột kích

Trò game người máy đột kích rất hấp dẫn với rất nhiều kỹ thuật cá nhân sẽ làm bạn hài lòng. Những giây phút kịch tính sẽ cuốn bạn vào nội dung của trò game.