Người que diệt kẻ thù

Các bạn đừng coi thường những anh chàng người que này nhé. Bạn sẽ phải chấp nhận một sự trả thù vô cùng tàn khốc nhất lịch sử đấy. Hoá thân thnhf người que để thực hiện những nhiệm vụ được giao đi nhé tất cả mọi người.