Người tank Spongebob

Chiếc xe tăng nổi tiếng thế giới đang nằm trong tay của bạn. Việc của bạn là điều kiển chiếc xe vược qua bao nhiêu đối thủ đang tính ám sát bạn và chiếc xe tăng. Hãy nhanh chân đưa chiếc xe tăng vào giải vây cho những chiến sỹ đồng đội của bạn ở trong vòng vay của địch.