Nhắm bắn tốc độ

Trò game yêu cầu bạn phải biết kết hợp 2 kỹ năng đó chính là nhanh tay và lẹ mắt. Bạn phải tiêu diệt thật nhanh những đối thủ khi thấy họ xuất hiện. Bạn chỉ cần chậm hơn họ thì tính mạng của bạn sẽ mất. Đây cũng là một trong những trò game đấu súng căng thẳng nhất hiện nay.