Nhiệm vụ nguy hiểm

Những nhiệm vụ nguy hiển luôn rình rập bạn, bạn cố gắng chiến đấu vì hòa bình của thành phố nhé. Cố gắng tránh né những làn đạn sát thủ để bạn có cơ may sống sót trong trận chiến nha mọi người.