Nhiệm vụ quân sự

Sẽ là một trò game mng đậm tính chất của quân sự. Bạn cần phải vượt qua những thử thách quân sự khó khăn nhất để có thể chiến thắng. Ngoài ra nếu bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ thì bạn sẽ được lên top dể dàng hơn rất nhiều.